21-22 November

stå upp! stå emot! ställ om!

ICKEVÅLD 2020 är en årligen återkommande mötesplats för aktivister, forskare och rörelser  som inte nöjer sig med att stillasittande titta på utan väljer att

STÅ UPP för att agera direkt och aktivt i en värld som på så många sätt är präglad av våld: militär upprustning, skövling av urfolks marker, exploatering av kvinnors kroppar, rasistisk arbetsmarknad, massutrotning av vilda djur, ekonomiskt förtryck, stängda gränser för folk på flykt, för att nämna något

ICKEVÅLD 2020 är en möjlighet för alla som kraftfullt vill

STÅ EMOT våldet utan att själva dras med i våldsspiralen. Vi lär oss därför ickevåldsmetoder och -förhållningssätt utvecklade i motståndskamper för fred och rättvisa över hela världen

ICKEVÅLD 2020 är en experimentverkstad där deltagarna gemensamt söker konstruktiva vägar att

STÄLLA OM vår värld, lokalt och globalt, till samhällen genomsyrade av fred och rättvisa, fria från våld och formade av hållbara sätt att leva.

ICKEVÅLD 2020 bärs av övertygelsen att en annan värld är möjlig!

Anmälan

Ickevåld 2020 kommer på grund av Covid-19 att ske både online och med en begränsad grupp som deltar fysiskt i Umeå.

ANMÄLAN FÖR ATT DELTA ONLINE
Görs senast 19 november genom att klicka här!

ANSÖKAN OM ATT DELTA FYSISKT
Görs senast 8 november genom att klicka här! 

URVALSPROCESS
En urvalprocess kommer göras för att säkerställa representation från olika typer av kamper/samhällsfrågor, samt från både akademi och aktivism. 

Du som ansöker om plats senast 25 oktober har förtur och får besked om tilldelad plats senast 30 oktober.

KOSTNAD
Deltagandet är kostnadsfritt både online och fysiskt.

Vid det fysiska arrangemanget ingår för- och eftermiddagsfika, lunch båda dagar samt middag lördag.

DELA & SPRID!