Program

Programmet bygger i hög grad på utbytet mellan deltagarna. Fokus ligger på workshopupplägg och olika typer av input från aktivister och akademiker. Bland andra Stellan Vinthagen, professor i sociologi och forskaraktivist, samt ordförande för fakulteten Nonviolent Direct Action and Civil Resistance på University of Massachusetts

Ickevåld 2020 kommer på grund av Covid-19 att ske både online och med en begränsad grupp som deltar fysiskt i Umeå.

Upplägg (online)

Vi ansluter via videomöte och utgår ifrån ett väl genomtänkt och varierat pedagogiskt upplägg med hänsyn till det digitala rummets förutsättningar. 

 

Upplägg Umeå

Den mindre grupp som möts fysiskt håller till i Umeå Folkets hus. Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer  och praktiserar fysisk distans och god handhygien. 

Tidsramar: 

LÖRDAG 21 NOVEMBER 
8.30 Registrering
9.00 Välkommen och introduktion till helgen
Varför behövs ickevåldsmotstånd i Sverige? Kreativ workshop.
10.00 Fika
10.30 Panelsamtal om våld, motstånd, längtan och drivkrafter. 
Följt av enskilt och gemensamt reflekterande
12.00 Gemensam lunch på Folkets hus
13.00 Föreläsning av Stellan Vinthagen om ickevåldets möjligheter.
Introduktion till ickevåldsmetoder.
14.30 Fika
15.00 Vi tränar konkreta ickevåldsmetoder.
16.30 Avslutning på dagprogram.
18.00 Middag
19.30 – 21.30 Kulturprogram och panelsamtal online med fokus på Sápmi. Vi deltar med storbild på Umeå Folkets hus.

SÖNDAG 22 NOVEMBER
9.00 Gemensam återblick på gårdagen.
Om den gemensamma kampen. Samverkan och nätverkande
10.00 Fika
10.30 Workshop om motstånd och förändring i de kamper vi är engagerade i.
Vi lär av varandra och söker vägar för samverkan och nätverkande.
12.00 Gemensam lunch på Folkets hus
13.00 Möjlighet att lyfta frågor och ämnen som inte behandlats under helgen. Erfarenhetspanel – reflekterar kring uppkomna frågeställningar.
14.30 Fika
15.00 Lärdomar och medskick till Ickevåld 2021
16.00 Avslutning

 

Anmälan

ANMÄLAN FÖR ATT DELTA ONLINE
Görs senast 19 november via denna länk!.

ANSÖKAN OM ATT DELTA FYSISKT
Görs senast 4 november via denna länk! 

URVARLSPROCESS
En urvalprocess kommer göras för att säkerställa representation från olika typer av kamper/samhällsfrågor, samt från både akademi och aktivism. 

Urvalsprocessen sker löpande, men besked om tilldelad plats meddelas senast 30 oktober.

KOSTNAD
Deltagandet är kostnadsfritt både online och fysiskt.

Vid det fysiska arrangemanget ingår för- och eftermiddagsfika samt lunch båda dagar.